Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Personvernombud i Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Personvernombud i Værnesregionen

 Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu og Tydal kommune sluttet seg til innstilling om opprettelse av Personvernombud.

​Fem av kommunene i regionsamarbeidet sluttet seg i møte 6. desember til intensjonen om å gjenopprette personvernombud i Værnesregionen.

Værnesregionen hadde fra 2011 til 2015 en tilsvarende funksjon, men oppgavene har siden den gang blitt løst på enhetsnivå. Med nye og overordnede lovverk, både nasjonalt og internasjonalt i EU, vil det være behov for å gjenopprette funksjonen fra mai 2018.

Personvernombudet (PVO) skal påse at personopplysninger ivaretas på en trygg og forskriftsmessig måte. Spesielt viktig i disse tider hvor identitetstyveri er i utbredelse.PVO vil således ha en meget viktig rolle i å kontrollere at alle kommuner i samarbeidet har det nødvendige sikkerhetsnivået og vil rådgi alle enheter i samarbeidet på dette. Når stillingen er opprettet vil den også ha en rådgivende funksjon mot kommunenes innbyggere.

Arbeidsutvalget gis nå myndighet til å vurdre organisering, innhold i stillingen og utarbeide detaljert utlysning innenfor de gjeldende budsjettrammer.

Stillingen skal ha tjenestested i Stjørdal kommune.

Malvik kommune løser personvernbehovet innenfor egen oganisasjon og deltar ikke i samarbeidet om felles ombud.

Publisert: 08.12.2017 12:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground