Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Meråker inn i DMS-samarbeid
Hopp til hovedinnhold

Meråker inn i DMS-samarbeid

 Sa ja til å tiltre samarbeid om Distriktsmedisinsk Senter.

DMS Stjørdal.JPG

Med 19 mot 2 stemmer har kommunestyret i Meråker vedtatt å tiltre det interkommunale samarbeidet om Distriktsmedisinsk Senter (DMS) i Værnesregionen.
DMS, som er lokalisert i Stjørdal, har fram til nå vært et samarbeidsprosjekt mellom Helse Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag og Stjørdal kommune. Hver av partene har ansvar for 1/3 av driften ved DMS.
Den tredjedelen som Stjørdal kommune har hatt ansvaret for er det nå aktuelt å dele mellom kommunene Selbu, Tydal, Stjørdal og Meråker. Dette er en modell som kommunestyret i Meråker altså i forrige uke sa klart ja til, og som kommunestyret i Stjørdal også har sagt ja til.
Kommunestyrene i Selbu og Tydal behandler tilsvarende sak i løpet av kort tid.

Fakta om DMS
• 16 sengeplasser
• 12 senger er forbeholdt pasienter som er overflyttingsklare etter å ha vært innlagt på sykehus for å få stilt riktig diagnose, men som fortsatt er i aktiv medisinsk behandling.
• Disse 12 sengeplassene disponeres i hovedsak av Sykehuset Levanger, men tar også i mot pasienter fra andre sykehus.
• I hovedsak pasienter tilhørende Stjørdal kommune, men tar i mot pasienter fra hele Værnesregionen.
• De resterende fire sengeplassene er disponert i samarbeid med brukerkontoret i Stjørdal. Disse plassene brukes ofte til utredning/vurdering av hjelpebehov og generell opptrening.
• Medisinskdagbehandling som f.eks blodtransfusjoner, antibiotikabehandling, væskebehandling, immunstyrkende behandling, andre infusjoner og injeksjoner.
• Dialyseavdeling med 7 stoler.
• Gynekologisk poliklinikk en dag i uka
• Ortopedisk poliklinikk en dag i uka
• Røntgen to dager i uka
• Urologisk poliklinikk en dag i uka
• Allergivaksinering to dager i måneden
Publisert: 07.02.2011 10:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground