Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Kunngjøring av anbud
Hopp til hovedinnhold

Kunngjøring av anbud

 Legemidler og multidose, samt opsjon farmasøytisk tilsyn og opplæring. Frist for å innlevere tilbud er 3/3-2011 klokken 12:00​Værnesregionen ved Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal kommuner skal inngå rammeavtale for kjøp av legemidler og multidose, samt opsjon på farmasøytisk tilsyn og opplæring. Stjørdal kommune har en koordinerende oppgave for denne forespørselen.

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 16.juli 1999 nr.69 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser av 7.april 2006 (FOA). For denne anskaffelsen gjelder del I og del III.
Anskaffelsen gjennomføres som åpen anbudskonkurranse.

Konkurransegrunnlaget med tilhørende dokumenter finnes ved å følge denne linken.

 

For flere opplysninger om konkurransen, ta kontakt med:

Kjetil Nyborg
Postadresse: Pb 133, 7501 Stjørdal
Besøksadresse: Kjøpmannsgata 9, 7500 Stjørdal
e-post: kjetil.nyborg@varnesregionen.no
Telefon:  74 83 35 00 eller 414 40 699

Publisert: 12.01.2011 14:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground