Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Styring og ledelse i Værnesregionen
Hopp til hovedinnhold

Styring og ledelse i Værnesregionen

 Innstilling om Styring og ledelse i Værnesregionen behandlet i Regionrådet.

​Arbeidsutvalget i Værnesregionen fremmet innstilling om styring og ledelse av fremtidens interkommunale samarbeid i Værnesregionen i Regionrådets møte 6. desember 2017.

Etter en god og meget grundig debatt i Regionrådet ble følgende vedtatt:

-----

Regionrådet ber alle deltakerkommunene om, innen utgangen av februar, å ta innstillingen til debatt i de respektive kommunestyrer for avklaring om syn på fremtidig omfang av samarbeidet, grader av samarbeid og organisering. Dette inkluderer kommunenes syn på muligheten for å delta i Midt-Trøndelag regionråd for håndtering av saker av interesse- og regionalpolitisk karakter.

Ordførerne gis i etterkant av denne kommunevise behandlingen mandat til å søke en omforent holdning til Arbeidsutvalgets tilråding, og må møte med forhandlingsfullmakt for samtaler om dette. Innstillingen tas opp til fornyet behandling i april.

-----

Værnesregionen har med dette kommet ett skritt videre på veien mot en ny struktur for styring og ledelse av regionsamarbeidet.

Publisert: 06.12.2017 16:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground