Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Værnesregionen - Nytt fra Værnesregionen - Innlevering av lønns- og trekkoppgaver
Hopp til hovedinnhold

Innlevering av lønns- og trekkoppgaver

 Viktige frister for lønns- og trekkoppgaver for arbeidsgivere.

Lønns- og trekkoppgaver for 2010 skal leveres innen 20. januar 2011. For lønns- og trekkoppgaver som leveres via altinn.no eller maskinlesbart medium, er fristen 31. januar 2011.

De som ikke kan benytte altinn.no eller levere maskinelle oppgaver, skal sende lønns- og trekkoppgavene med årsoppgave/følgeskriv (RF-1025) til skatteoppkreverkontoret. Ved innlevering via altinn.no, enten fra fagsystem som er integrert med Altinn, eller gjennom Altinn portal, skal ikke årsoppgaven/følgeskrivet (RF-1025) sendes på papir.
Alle oppgaver må fylles ut med fullstendige arbeidsgiver- og arbeidstakeropplysninger. For arbeidstakere bosatt i utlandet er det særlig viktig å gi nøyaktige opplysninger om navn og adresse. Arbeidstakere bør kontrollere fødselsnummer og opplysninger på oppgaven. Kontakt arbeidsgiver ved feil eller mangler

Arbeidsgivere kan bli ilagt gebyr med kr 10 per dag for hver oppgave som ikke blir levert, blir levert for sent eller som er mangelfull.

Lønns- og trekkoppgave (RF-1015 og 1023) kan lastes ned fra skatteetaten.no eller fås hos skatteoppkreveren og kommunens servicetorg. Kodeoversikten og rettledningen ”Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium” kan lastes ned fra skatteetaten.no
Spørsmål om innsending av lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium kan rettes til Veiledningstjenesten GLD per e-post til lto@skatteetaten.no eller på telefon 800 80 000 (tastevalg 5-3-1).
Alle øvrige spørsmål om lønns- og trekkoppgaver rettes til skatteoppkreveren.

Værnesregionen skatteoppkreverkontor
Postadresse: Postboks 51, 7551 Hommelvik
Tlf:                73 97 20 00
Telefax:         73 97 20 01
E-post:          skatteoppkreveren@malvik.kommune.no

Publisert: 18.01.2011 11:00
VÆRNESREGIONEN Nettstedskart Postboks 133, 7501 Stjørdal. Telefon: 74833500 Mail: postmottak@stjordal.kommune.no
enableBackground